Generalforsamling i Australorpsklubben 23/10-16

Referat og beretning fra dagen

Da dyrene var sat i burene, kaffen drukket, rundstykkerne spist og dommerne var startet bedømmelsen, bød formanden velkommen til generalforsamlingen. 

Dagsorden:

1 .
Valg af dirigent og stemmetæller.
Valgt til dirigent blev Ingvard Aaby og John Mortensen valgtes til stemmetæller.

                                                                             
2. Bestyrelsens beretning.  
Vi er igen i Bjerringbro med generalforsamlingen og specialudstilling, det kan godt være at der er et par medlemmer mindre her end hvis generalforsamlingen blev afholdt på LU, men vi mener i bestyrelsen at der er rigeligt af generalforsamlinger på LU og derved let kommer til at ligge samtidig med en anden klub, hvorved andre medlemmer kan være forhindret i vores generalforsamling. På LU skal tiden skulle bruges til at se de udstillede dyr, ikke til generalforsamling.

På sidste LU december 14 i Herning var der udstillet 3724 (4072) katalognumre. I vores afdeling var der 44 (51) store dyr og 61 (48) dværge. En lille fremgang på 6 dyr, men desværre tilbagegang for de store. Der var ikke rekord besøg på LU, men ca. 800 besøgende.

Specialklubmøde i Silkeborg den 19. marts, hvor der var orientering fra de forskellige udvalg. En ekstra dag på LU havde været en god succes, det havde givet en bedre ro til udregning af præmier og pokaler, samt ophængning af præmieskilte.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Odense den 28. maj. Referat har været bragt i det Grønne Blad. Regnskabet viste igen et godt resultat. Bestyrelsen fortsatte uændret.

Hjemmeside startede i april 2010, nu godt 212.000 visninger, et godt aktiv, 27.800 (40) visninger i det sidste år. Webredaktør Lene Ingvartsen har fået lidt for travlt, har derfor ønsket at stoppe som redaktør. Vi er så heldige at Nicolai Høst har sagt ja til at overtage jobbet som webredaktør, håber derved at få hjemmesiden godt op at køre igen. På Facebook er der oprettet to grupper for Austalorps, ”Australorps i Danmark” og ”Os Med Australorps-høns” hvor medlemstallet er henholdsvis 29 og 108 medlemmer, vi burde kunne få fat på nogle af disse medlemmer. Vore høns er nemme at sælge, overskudsdyr og dyr med fejl er ofte let at sælge til havehøns.

Igen i år er der kommet 6 nye medlemmer, men desværre  også nogle der har meldt sig ud, da de enten ikke har Australorps mere, eller er flyttet så det ikke er muligt at holde høns, en enkelt har meldt sig ud da alt sker i Jylland og ikke på Sjælland.

Bladet er udkommet 2 gang i år, alt for sent første gang, på grund af at jeg også er formand i en anden forening, hvor der var meget ballade i forsommeren, men der er blevet ro nu. Flere artikler og billeder fra medlemmerne er altid velkommen. Vi har fået ny redaktør af bladet, Jens Dybbro sætter nu bladet op.

Har desværre lige opdaget at, godt nok er billedet af Finn B. Andersen kommet i bladet, men at navnet ikke er blevet rettet fra John Mortensen. Det får vi lige rettet til næste gang.  

Hønsedag er ikke afholdt i flere år, men skal det prøves igen? Måske skal det være sommerbesøg hos en opdrætter.

Et enkelt bestyrelsesmøde er afholdt i Silkeborg, da vi var samlet til specialklubmøde.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, men ville gerne høre lidt mere fra medlemmerne. Tak til de medlemmer der kommer her til generalforsamlingen.

3. Revideret regnskab fremlægges.

Beholdning 1.10.2015                                 8455,11

Blad                                                                       1093,75

Frimærker, kuverter, label                                         1367,25

Gravering, præmier LU                                             1233,75

Dommerringen                                                          250,00

Kontingent                                               5875,00

Udstilling Bjerringbro                                1510,00

Kaffe, præmier, klubhus, dommer                              1670,00

Gave                                                                        100,00

Gebyr                                                                       300,00

I alt                                                        15840,11     6014,75

Beholdning 30.9.2016                                                 9825,36

Årets overskud                                          1370,25

                                                                                                                          

4. Indkomne forslag

Ingen forslag. Der var dog snak om at have et højere kontingent for udenlandske medlemmer, da portoen for brev dertil er væsentlig højere, men da vi har en sund økonomi, ser vi ingen grund til det.

                                                                                                         

5. Aktivitetsplan for det kommende år.                                                                               

  • 8.-11. dec. 2016 LU i Herning
  • 8. april 2017 Specialklubmøde/Ægudstilling
  • Maj 2017 Repræsentantskabsmøde på Sjælland
  • 15. okt. 2017 Specialskue og generalforsamling i Bjerringbro
  • 7.-10.dec. 2017 LU i Herning                                                                                                                

6. Valg til bestyrelsen. På valg er Jens Kristensen og Kaj Pedersen.
Enstemmigt genvalg.

7. Valg af suppleanter.
Genvalg til Nicolai Høst.                                                                                                                                                                                                        

8. Valg af revisor.  
Genvalg til John Mortensen.                                                                                            

9. Valg af revisorsuppleant
Genvalg til Arne Bording

10. Forslag til dommere til LU dec. 2017. 
Dværg Evan Andersen, stor Ingvard Aaby, hvis der er ekstra dyr Jonas Alvemo, Sverige.

 

11. Evt.

Brug det Grønne Blad mere til orientering.

 

Bestyrelsen består af:

Ingvard Aaby, Ry

Alfred Kirk, Aulum

Kaj Pedersen, Manna

Finn B. Andersen, Galten

Jens Kristensen, Grauballe

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej
Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊