Standardside

Generalforsamling i Australorpsklubben den 18.oktober 2015.

 

 

 

Så er vi tilbage i Bjerringbro med generalforsamlingen og specialudstilling. På LU, skal tiden skulle bruges til at se de udstillede dyr, ikke til generalforsamling.

 På sidste LU december 14 i Herning var der udstillet 4072 (4176) katalognumre. I vores afdeling var der 51 (74) store dyr og 48 (69) dværge. Ikke med rekord besøg, men ca. 800 besøgende.

 

30 maj Repræsentantskabsmøde i Billund. Referat har været bragt i det Grønne Blad. Regnskabet viste igen et godt resultat. En enkelt udskiftning i bestyrelsen, Peder Pedersen gik ud og Carsten Blohm blev valgt ind.
 

Specialklubmøde i Silkeborg den 28. marts, hvor der var en del snak om at forlænge LU med en ekstra dag. Meget delte meninger om det, har hørt i andre specialklubber at nogen ikke vil have hønsene til at stå i bure i 4 døgn! Men nu skal det prøves.

 

Hjemmeside startede i april 2010, nu godt  184.200 visninger, et godt aktiv, 39.700 (49) visninger i det sidste år. Webredaktør Lene Ingvartsen gør det godt. Er lidt på Fjerkræ Forum og Facebook, hvor Australorps burde kunne give flere nye medlemmer. Vore høns er nemme at sælge, ofte til havehøns. Igen i år 6 nye medlemmer i årets løb, men desværre en enkelt der har meldt sig ud, da hun ikke har kunnet købe Australorps i det sidste år, her må vi snarest finde en løsning.

 

Bladet er udkommet 2 gang i år, men lidt anderledes her sidste gang, da ham der plejer at sætte bladet op var på vej til Kina, da det skulle laves. Formanden har haft for travlt med for mange ting, men flere artikler og billeder fra medlemmerne er altid velkommen. Formanden har bedt om en til at skrive bladet

 

Dommerholdet er udvidet med 6 nye dommer, tag godt imod dem i lokalklubberne, de skal ud og have rutine, men det ser ud til at de allerede har kalenderen godt fyldt op.

 

Hønsedag er ikke afholdt i flere år, men skal det prøves igen? Måske skal det være sommerbesøg hos nogle opdrætter.

 

Et enkelt bestyrelsesmøde er afholdt i Silkeborg, da vi var samlet til specialklubmøde.

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, men ville gerne høre lidt mere fra medlemmerne.

 

Kommende aktiviteter:

10.-13. dec. LU i Herning

19. marts Specialklubmøde/Ægudstilling

Maj Repræsentantskabsmøde på Fyn

23. okt. Specialskue og generalforsamling i Bjerringbro

  9.-11.dec. LU i Herning

 

 

Referat fra generalforsamling i Australorpsklubben

 

 den 18/10 2015 i Bjerringbro.

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 1. Valg af dirigent og stemmetæller. Dirigent Ingvard Aaby, stemmetæller Kaj Pedersen og Finn B. Andersen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2. Bestyrelsens beretning. Er kommet på hjemmesiden. Kommentar: Stafetten skal genoplives til bladet. Alex lover at skrive en artikkel til bladet om turen fra Sverige og her til generalforsamlingen.                                                                                                                                                                                                                                 

 3. Revideret regnskab fremlægges. Revideret regnskab fremlagt og godkendt uden kommentar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 4. Indkomne forslag. Ingen forslag

                                                                                                                                                                           

 

5.  Aktivitetsplan for det kommende år.                                                                       

 

 • 10.-13. dec. LU i Herning

 • 19. marts Specialklubmøde/Ægudstilling

 • Maj Repræsentantskabsmøde på Fyn

 • 23. okt. Specialskue og generalforsamling i Bjerringbro

 • 9.-11.dec. LU i Herning

 

                                                                                                                                            

 

 1. Valg til bestyrelsen. På valg er John Mortensen, Ingvard Aaby, Alfred Kirk. Genvalg til Ingvard og Alfred, John ønskede ikke genvalg, nyvalgt blev Finn B. Andersen.

                                                                                                                                              

 2. Valg af suppleanter.  Nyvalgt blev Nicolai Høst.                                                                                                                                                                                                                                                

 3. Valg af revisor. Nyvalgt blev John Mortensen                                                                                                                                                                                                                                                    

 4. Valg af revisorsuppleant. Nyvalgt Arne Bording                                                                                                                                                                                                                                                 

 5. Forslag til dommere til LU dec. 2016. Dværg Evan Andersen, Stor Ingvard Aaby                                                                                                                                                

 6. Evt. Her en del snak om den nye portoforhøjelse.

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej
Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊