Generalforsamling d 20/10 13

Generalforsamling i Australorpsklubben den 20.oktober 2013.

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller: Dirigent Kaj P.

      Stemmetæller Birgit B. og Kirsten R.

 

2.  Bestyrelsens beretning: LU januar 13, fælles med duerne, dårlig lysforhold ved hønsene, nyt lys er bestilt, for få dyr -788 katalognumre, med mange tomme bure (200). Koldt i hallen med høns, men godt for dyrene. Dog sygdomsproblemer efter hjemkomsten flere steder, med flere dødsfald blandt hønsene. Nogen vacciner mod ILT, andre udstille raske smittebærer, så alle muligheder for udbrud efter hjemkomst. Rekord besøg med ca. 1600 gæster.

Desværre kom dommerkritikken ikke i det grønne blad, er ellers sendt til redaktøren, men af ukendte grunde er det ikke kommet med, derfor bedre sent end aldrig, er det nu kommet i det blad i lige har modtaget, men 9 måneder efter udstillingen er utilfredsstillende.

 

16.-17. mart ”Vild med dyr” og Vild med udeliv” i de samme haller i Fredericia, som vi havde LU og Nationalen i. En stor stand med flere voliere med høns og naturligvis også et hold små kyllinger. Høns, duer, kaniner, marsvin var tæt på hinanden.  Gratis stand denne gang, første gang ca. 25.000 kr. for standen. Godt besøgt ca. 10.000 gæster. 

 

25.maj Repræsentantskabsmøde på Fyn, Dalum Landbrugsskole. Referat har været bragt i det Grønne Blad. Regnskabet viste et rigtigt resultat, et overskud på 234.362 kr., sidste år ca. 136.000 kr., men ingen udstilling i det regnskabsår, så vent og se næste underskud, det bliver stort, med 2 gange LU i 2013. En enkelt udskiftning i bestyrelsen.
 

Foreningsledermøde i Silkeborg den 23. marts, hvor der var en del snak om indstilling af dommer til LU, om navnene skulle bringes i det grønne blad.

 

Hjemmeside i gang i april 2010, nu ca. 95.000 visninger, et godt aktiv, 36.000 visninger i det sidste år. Webredaktør Lene Ingvartsen gør det godt. Er også på Fjerkræ Forum, hvor Australorps burde kunne give flere nye medlemmer. Vore høns er nemme at sælge, ofte til havehøns. 4 nye medlemmer i årets løb.

 

Bladet, desværre kun 1 gang i år, her i oktober, formanden har haft for travlt med for mange ting, men flere artikler og billeder fra medlemmerne. Formanden har bedt om en til at skrive bladet

 

Hønsedag blev ikke afholdt i år, men skal det prøves igen? Måske skal det være sommerbesøg hos nogle opdrætter.

 

 

 

  1. Det reviderede regnskab fremlægges: Herunder fastsættelse af kontingent.

Jens fremlagde det reviderede regnskab, i banken er der 4828 kr. og kontant beholdning er 316,50 kr. Kirsten spurte hvor bord og 4 stole var henne, de blev tidligere brugt på LU. Kontingent uændret 150 kr. årligt.

 

  1. Indkomne forslag: Forslag fra Tonny, ændring af dato for specialudstilling. 9 stemmer imod og 1 blank.

 

  1. Arbejdsplan for det kommende år, herunder fastsættelse af tidspunkt for næste generalforsamling: LU i Herning 14.-15. dec, husk at tilmelde godt med dyr.   12. april specialmøde i Silkeborg, Repræsentantskabsmøde 24. maj i Herlufmagle. Generalforsamling og specialklubmøde samme tid og sted her om et år.

 

  1. Valg til bestyrelse. På valg er: Ingvard Aaby, Hans Peter Ingvartsen og Alfred Kirk: Hans Peter Ingvartsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes John Mortensen, Galten.

 

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:John Christensen og Finn Bülow.

 

  1. Valg af 1 revisor: Tonny Nielsen.

 

  1. Valg af en revisorsuppleant: Eskild Pedersen

 

  1. Forslag til dommer til LU 2014:Ingvard Aaby, stor, Evan Andersen, dværg, og Lene Petersen som nr. 2 til begge grupper. Ved specialudstillingen indstilles Søren Sørensen og Evan Andersen igen.

 

  1. Eventuelt: Ingvard synes der skal sendes to blade ud i henholdsvis april og oktober. Finn B. mente der burde være en mere levende stand på LU med kaffe og materiale uddeling.

 

Kaj takkede for god ro og orden, Alfred takkede Kaj for god styring af generalforsamlingen.

 

Mødet sluttede kl. 12.

 

Bestyrelsen består nu af:

 

 

Ingvard Aaby, Ry

Alfred Kirk, Aulum

Kaj Pedersen, Manna

John Mortensen, Galten

Jens Kristensen, Grauballe

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej
Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊