AUSTRALORPSKLUBBEN

Bestyrelsesmøde 2016

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts kl. 13

i Lunden, Silkeborg.

Alle 5 i bestyrelsen var tilstede.

Dagsorden:

Specialklubmødet i formidags i Silkeborg. Orientering fra: Hovedbestyrelsen,  LU, Standardudvalg, Dommereuvalg, Bladudvalg og Udstillingsudvalget. Indlæg fra Welsumerklubben og Dansk Kamphønseklub. Medlemsliste på facebook og hjemmeside må kun offentliggøres når der er skriftlig tilsagn fra den enkelte medlem.   

Vores specialklubblad. Stof og billeder mangles. Gerne indlæg fra medlemmer og billeder.

Referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling. Skal skrives og med i bladet.

Resultater fra LU. Skal skrives både til bladet og hjemmesiden.

Dommerudtaelser. Referat fra dommerne er kommet.

.                              

Specialudstilling og generalforsamling den 23. oktober. Jens har aftalt med Bjerringbro

Hjemmeside, mere nyt skal ind. Gode ideer modtages gerne? Skal lives lidt mere op, bedre til at få indsendt referater.     

Hvordan får vi flere medlemmer? Lidt mere PR for foreningen ved salg af dyr

Medlemstallet nu, hvem har betalt? Halvdelen har betalt kontingent

Det har jeg glemt….. Undersøge tilbud på trøjer, med logo mærke på.

Evt. Lars Svendsen og Kaj Pedersen vil lave splash i dværg.

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊