AUSTRALORPSKLUBBEN

Generalforsamling i Australorpsklubben den 14.december 2014.

Dagsorden:

  1. 1.     Valg af dirigent og stemmetæller. Finn B. Andersen diregent, Kaj og John stemmetæller.
  1. 2.     Bestyrelsens beretning.

Generalforsamling i Bjerringbro 20.10., ca. 15 deltager, 1 nye i bestyrelsen, John

Mortensen.

Beklageligt holder vi generalforsamlingen her på LU, hvor tiden skulle bruges til at se dyr, men på grund af formandens, til tider for travlede hverdag kom der ikke materiale ud så vi kunne holde det normale specialskue og generalforsamling i Bjerringbro, men jeg håber at vi vender tilbage næste år. 

LU december 13, var tilbage i Herning med 4176 katalognumre. I vores afdeling var der 74 store dyr og 69 dværge. Ikke med rekord besøg, men ca. 800 besøgende. Ca. 1600 gæster i Fredericia.

”Vild med dyr” og Vild med udeliv” i hallerne i Fredericia blev aflyst på grund af for dårlig tilslutning. Ellers godt besøgt med ca. 10.000 gæster.

24 maj Repræsentantskabsmøde i Herlufmagle. Referat har været bragt i det Grønne Blad. Regnskabet viste et rigtigt resultat, et overskud på 150.933 kr., sidste år 234.362 kr., men med to gange LU i det regnskabsår, må det siges at være et fantastisk regnskab. En enkelt udskiftning i bestyrelsen.
 

Foreningsledermøde i Silkeborg den 12. april, hvor der var en del snak om instilling af dommer til LU, om navnen skulle bringes i det grønne blad.

Hjemmeside i gang i april 2010, nu ca. 144.500 visninger, et godt aktiv, 49.500 (36) visninger i det sidste år. Webredaktør Lene Ingvartsen gør det godt. Er også på Fjerkræ Forum, hvor Australorps burde kunne give flere nye medlemmer. Vore høns er nemme at sælge, ofte til havehøns. 6 nye medlemmer i årets løb.

Bladet, desværre kun 1 gang i år, her i november, formanden har haft for travlt med for mange ting, men flere artikler og billeder fra medlemmerne. Formanden har bedt om en til at skrive bladet

Dommerholdet er udvidet med 6 nye dommer, tag godt imod dem i lokalklubberne, de skal ud og have rutine. En enkelt bestod ikke prøven.

Hønsedag blev ikke afholdt i år, men skal det prøves igen? Måske skal det være sommerbesøg hos nogle opdrætter.

  1. 3.     Det reviderede regnskab fremlægges. Herunder fastsættelse af kontingent.    

Se tidligere afleveret regnskab i Silkeborg. Regnskabet godkendt, uændret kontingent.

  1. 4.     Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

5.  Arbejdsplan for det kommende år, herunder fastsættelse af tidspunkt for næste generalforsamling. Kommende aktiviteter:

12.-14. dec. LU i Herning

28. marts Specialklubmøde/Ægudstilling

Maj Repræsentantskabsmøde i Jylland (Billund)

18. okt. Specialskue og generalforsamling i Bjerringbro

13.-15. nov. Europaudstilling i Frankrig

12.-13.dec. LU i Herning

  1. 6.     Valg til bestyrelse. På valg er: Jens Kristensen og Kaj Pedersen. genvalg
  1. 7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Christensen, Finn Bülow
  1. 8.     Valg af 1 revisor. Finn B. Andersen
  1. 9.     Valg af en revisorsuppleant. Eskild Pedersen
  1. 10.                   Forslag til dommer til LU 2015. Stor: Ingvard Aaby, Dværg: Evan Andersen, reserve Jonas Alvemo, Sverige
  1. 11.                   Eventuelt. Intet.

Bestyrelsen består af:

Ingvard Aaby, Ry

Alfred Kirk, Ljørring

John Mortensen, Galten

Jens Kristensen, Grauballe

Kaj  Pedersen,  Brønderslev

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊