AUSTRALORPSKLUBBEN

Generalforsamling 17.10.2010Generalforsamling d. 17.10.2010

Generalforsamlingen blev afholdt i Bjerringbro i forbindelse med Klubbens specialudstilling samme sted.

Alfred Kirk bød velkommen og Jens Kristensen blev valgt til dirigent. Vores sidste generalforsamling var på landsudstillingen 2009.

Beretning: Alfred omtalte foreningsledermødet på Fyn hvor der bla. blev diskuteret juniorplacering af høns på landsudstillingen samt Æresgård hvor hønsene står i de enkelte racer uden mulighed for at bedømme dem sammen med dyr fra samme race.

Der havde også været specialklubmøde i Silkeborg hvor hovedbestyrelsen havde været til stede og kunne berette at der var taget beslutning om at juniorudstillere skulle være sammen med seniorudstillere og at de højest bedømte dyr skulle blive sammen med racen.

Repræsentantskabsmøde i maj på Fyn, Tonny Nielsen havde været repræsentant.

Hjemmesiden er oppe at køre p.t. 8200 fremviste sider.

Maj og oktober er der udsendt klubblad. Der efterlyses stof og billeder til næste udgivelse.

Alfred har lavet en side i Fjerkræforum.

Vores hønsedag er dårlig besøgt og spørgsmålet er om den skal fortsætte?

Hvad siger generalforsamlingen?

Forslaget kunne være at flere special Klubber slår sig sammen.

Med hensyn til nye medlemmer, der er det vigtig at der findes en avlsliste med angivelse af farve og størrelse høns hos de enkelte medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev godkendt, kontingent uændret.

Indkommende forslag: Ingen.

Arbejdsplan: Ingen hønsedag

Udstilling: forslag at den kan afholdes i Hundslund sammen med andre racer i en hel weekend.

Det blev diskuteret om det ikke var bedre med kun 1 dag som det er i dag. Udstillingen og generalforsamlingen er blevet reserveret til samme sted og tid næste år og det er dermed stor sandsynlighed for at det bliver sådan.

Indsættere på LU i 2011 bliver Jens K. og HP.

Tonny og Erling ønsker ikke genvalg,

 Jens K. og Lene I. blev valgt.

John Christensen og Poul Stensballe blev genvalgt som bestyrelsessupp.

Revisor: Tonny N. blev valgt

Revisorsupp. Eskild Pedersen blev genvalgt

Forslag til dommere LU 2011: Bjarne Madsen, John Jacobsen, Bent Nielsen, Villy Andersen,

Dommere til specialudstilling 2011: Søren Sørensen, Evan Andersen, er bestilt

Eventuelt: Tonny omtalte en PR. udstilling i Rosenparken med ca. 1500 besøgende. Stor succes

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Medlemmerne skulle nu ud og se hvad deres høns var blevet bedømt til.

17.10.2010 Erling Pedersen.

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊