AUSTRALORPSKLUBBEN

Generalforsamling i Bjerringbro d 21/10 2012

1)  Valg af dirigent og stemmetæller - Tonny, som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2)  Bestyrelsens beretning - Ved sidste generalforsamling blev Hans Peter  valgt ind i bestyrelsen. Ved repræsentantsskabsmødet i Fredericia i maj sluttede Willy sin beretning af med at sige tak for 25 gode år som formand. Det kom så uventet at der stort set ikke var nogen spørgsmål til beretningen. Der var så en snak om Willy burde trække sig helt fra bestyrelsen, der var delte meninger, men et ret stort flertal mente at han sagtens kunne blive som menigt medlem. Han ville stadig passe kontoret og varetage kontakten til udlandet. For første gang i lang tid viste regnskabet et overskud på ca. 136.000 kr. Der blev også fortalt om en arv som foreningen har modtaget efter Peter  Nørskov.

Ordet revisor blev ændret til bilagskontrolant.

Der har ikke været afholdt hverken Specialklubsmøde eller foreningsledermøde i årets løb, men vi går ud fra at det bliver gennemført igen til næste år, i forbindelse med æggeudstillingen i Silkeborg som vanligt.

Hjemmesiden har nu været i gang i ca 2 1/2 år og er stadig godt besøgt med små 60000 visninger. Lene har netop overtaget jobbet som Web-master, og efterlyser billeder og stof til at lægge på siden. Alfred er også aktiv på Fjerkræ Forum, som burde kunne give nogle flere medlemmer. Vores høns er stadig nemme at sælge, efterspørgslen har været så stor at langt de fleste medlemmer ikke har flere til salg.  Der er i løbet af året kommet 7-8 nye medlemmer.

Medlemsbladet er desværre kun udkommet en gang i år, formanden har haft for travlt med for mange ting, men igen efterlyses flere billeder og artikler fra medlemmerne.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt

Sidste år blev det besluttet at der ikke skulle holdes en hønsedag, men skal det prøves igen?  Det var der ikke stemning for.

3)  Det reviderede regnskab blev fremlagt af Jens, og det viser et lille overskud. regnskabet blev godkendt.

4)  Ingen indkomne forslag.

5)  Aktivitetsplan for 2013:   Nu kan vi se frem til Europaudstillingen i Leipzig d 6-9 dec, og derefter LU i jan 2013 i Fredericia.

Alfred nævner også udstillingen Vild med dyr i Fredericia d 16-17 marts 2013, Specialklubsmødet 23 marts og Repræsentantskabsmødet 25 maj, på Fyn? 2013.

Specialklubsudstillingen i Bjerringbro d 20-10 2013. Det blev diskuteret om denne evt kunne flyttes frem til weekenden før, da Grauballeklubben (Jens) har udstilling weekenden efter og det giver nogen travlhed, men det var der ikke mulighed for.

Der blev fremsat et forslag om vi kunne lave en dag i forsommeren, hvor man arrangerede en udflugt til et par medlemmer som bor i nærheden af hinanden. Det var der opbakning til, og det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med ideen.

6)  Valg til bestyrelsen: Jens blev genvalgt, Lene ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Kaj Pedersen.

7)  Valg af suppleanter til bestyrelsen : Genvalg til John K. og Poul S.

8)  Valg af revisor:  Genvalg til Tonny.

9)  Valg af revisor supp: Genvalg til Eskild Pedersen.

10)  Forslag til dommere til LU dec. 2013: St. Lene Petersen,  Dv. Evan Andersen, St. Gunilla Ottergren. Det vil være godt at have tilknyttet flere dommere til klubben, Alfred kontakter Willy Andersen og Bjarne Madsen. Ingvard Aaby stiller sig til rådighed.

11)  Evt. Findes de store australorps i hvide i DK? Jens arbejder med dem, og Bjarne Madsen på Sjælland har dem også. Vi laver en forespørgsel på hjemmesiden og Fjerkræ Forum om der er andre som avler dem. Det kunne være rart at se dem på LU i fremtiden.

Lene foreslår at få lavet et banner med logoet, som kan hænges op på standen til LU, for at vi kan være mere synlige.

Ingvard  nævner forslaget fra sidste generalforsamling om at udsætte en pokal til den bedste avler fra alle udstillinger i året,  fra generalforsamling til generalforsamling. Så kunne pokalen overrækkes på LU samme år. Det bliver positivt modtaget.

Kaj og Jens melder sig som indsættere til LU. Ingvard sender dyr som skal stå i voliere på standen.

Tonny takker for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne

Lene.

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊