AUSTRALORPSKLUBBEN

Bestyrelsesmøde d. 23.05.2012 i Bording

Referat fra dagen

 

Tilstede var: Alfred, Ingvard, Jens, Hans Peter og Lene.

 

1. Forslag til og godkendelse af dagsorden for dagens møde.

Der var indkaldt til mødet og dagsordnen blev godkendt, selv om den ikke var blevet modtaget af bestyrelsesmedlemmerne.

 

2. Meddelelser

Klubben var repræsenteret ved Alfred til repræsentantskabsmødet. Willy trak sig som formand, ny formand er Niels Rasmussen, næstformand Lars Moos.

3. Vores specialklubblad, stof og billeder mangles.

Bladet skal laves og sendes ud. Der mangler stof og billeder, Jens har kontakt til et medlem som vil skrive en artikel. Resultatlisten fra specialudstilling og LU skal med i bladet.

Opdateret medlemsliste lægges ved. Opdrætterlisten skal i bladet.   Der skal indkaldes til generalforsamling, og inviteres til specialudstillingen i oktober.

Anmeldelsesblanket hertil vedlægges bladet.

Der er enighed om at der kun kommer et klubblad ud i år.

 

4. Dommersituationen, hvem har vi. Dommerkursus 25.-26. august, aktuelt emne.

Dommere til specialudstilling er som sidste år Evan Andersen og Søren Sørensen. Gunilla fra Sverige vil muligvis også komme.

 

5. Specialklubmøde udsat til senere.

Specialklubmøder som plejer at være i forbindelse med ægudstilling blev aflyst, det er uvist om der kommer et møde på et andet tidspunkt.

 

6. Præmier (rødvin)?

Præmier, skal stadig være rødvin, Jens står for indkøb af vin.

 

7. Specialudstilling og generalforsamling den 21. oktober

Lene sætter indkaldelse til generalforsamling i det grønne blad sept. nr.. På valg er Jens (modtager genvalg) og Lene (modtager ikke genvalg).

 

8. Hjemmesiden, vi har brug for en ny webmaster. Nye tiltag modtages gerne?    

Lene overtager redigering af hjemmesiden. Alfred skaffer de nødvendige password. Alle skal være bedre til at bidrage med for eks. billeder til hjemmesiden.

 

9. Hvordan får vi dobbelt så mange medlemmer?

Vi sætter en fast annonce i det grønne blad, hvor der skal stå at klubben vil være behjælpelig med at anskaffe eller sælge dyr, og hjælpe hvis man har spørgsmål ang. Australorps. Henv. til formanden på tlf. 20200913 eller  medlemmer af bestyrelsen. Lene sørger for at sætte annoncen i.

 

10. Medlemstallet nu.

Der er pt. 53 medlemmer, men flere af dem har endnu ikke betalt kontingent. Der bliver sendt indbetalingskort ud sammen med bladet.

 

11. Det der er glemt…..

 

12. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er 19-09 kl. 19.00 på Guldforhovedvej. Her skal planlægges specialudstilling. 

 

13. Evt.

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊