AUSTRALORPSKLUBBEN

Referat fra dagen

Formanden bød velkommen og tilstede var Laurids, Lene, Ingvard og Alfred.


Bestyrelsen startede med at konstituere sig på følgende måde:

Formand: Alfred Kirk

Næstformand: Ingvard Aaby

Kasserer: Jens L. Kristensen

Sekretær: Lene Ingvartsen

Bestyrelsesmedlem: Laurids Pedersen

 

1. Foreningsledermødet den 26. eller 27. marts, hvem kommer der?
Udsat til august.     

2. Vores specialklubblad, hvor tit skal det udkomme? Stof og billeder
Skal udkomme i april og oktober.

 

3. Hønsedag den ______ skal det afholdes?
Aflyses helt p.g.a. manglende tilslutning.

 

4. Præmier (rødvin)?
Jens (kasseren) køber rødvin til præmier. Hvis der er juniorer mellem præmietagerne, ser vi på hvilke præmier der så skal købes til dem.

 

5. Specialudstilling og generalforsamling den 16. oktober

Der er bestilt lokaler i Bjerringbro som sidste år. Tonny kontaktes ang. katalog?

Dagsordenen skal i Det grønne blad i september nr. Lene sørger for det.

Laurids, Ingvar og Alfred er på valg.

 

6. Hjemmeside, har i et billede af jer selv, så send den gerne hertil eller medbring den til mødet. Gode ideer modtages gerne?
Der bliver arbejdet på at opdatere siden. Der blev taget ”vellignende” fotos af bestyrelsen til at lægge ind på siden.

7. Specialklubmøde i Lunden 16. april.
Alfred, Ingvar, Jens og Laurids deltager.

 

8. Bør vi ikke deltage ægudstillingen den 16. april?
Laurids, Ingvar og Alfred udstiller æg.

 

9. Hvordan får vi dobbelt så mange medlemmer?
Vi skal være mere synlige, medlemsbladet kan uddeles når vi sælger dyr til nye opdrættere.

 

10. Hvad skal nye medlemmer gøre, for at blive optaget?
Nye medlemmer tilmelder sig til bestyrelsen.

 

11. Medlemstallet nu.
Nuværende medlemstal ca. 47.

12. Det har jeg glemt…..
Alfred indstiller dommere til LU 2011.

 

13. Evt.

 

Derefter var der kaffe og hyggelig snak.

Bestyrelsesmøde d. 16.03.2011 hos Alfred Kirk, Aulum

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊