AUSTRALORPSKLUBBEN

Historien

Australorps Klubben.

Det første officielle brev fra Australorps klubben er dateret den 28. april 2004. Tidligere hørte Australorps med under Orpingtonklubben. I brevet var nedenstående tekst:

Australorpsklub!

Så blev vi på den stiftende generalforsamling den 3. april enige om, at der er grundlag for, at Australorpsavlere starter deres egen specialklub! Det vil glæde os, om du vil deltage i udbredelsen af vor race, i første omgang skal vi have nogle medlemmer! Siden skal der rigtig arbejdes!

For fra starten at opnå anerkendelse under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, skal vi have 25 medlemmer, hvorfor vi beder dig tage stilling til om du vil være medlem.

På generalforsamlingen blev der valgt en midlertidig bestyrelse, som har påtaget sig den glæde at varetage stiftelsen og klubbens interesser frem til 1. ordinære generalforsamling, som ventes indkaldt først på efteråret. På bagsiden kan du læse de vedtægter generalforsamlingen vedtog.

Bestyrelse:

Formand:                             Ingvard Aaby

Næstformand:                      Hans Erik Jensen                     

Kasserer:                             Jørgen Enevoldsen                 

Sekretær:                             John Jacobsen                      

Bestyrelsesmedlem:              Carsten Rasmussen              

På bestyrelsens vegne

John Jacobsen

I første blad der udkom i oktober 2004 var der en medlemsliste på i alt 46 medlemmer, hvilket var en rigtig god start for den nye forening. Den første hønsedag var allerede overstået, den blev afholdt i Bjerringbro Fjerkrækoloni den 18. september 2004. Her var godt fremmøde af medlemmer, som havde pænt med dyr med. De medbragte dyr blev gennemgået af Ingvard Aaby.

Næste arrangement var Specialudstillingen på Enslevgården i Grenå, her var der tilmeldt 100 dyr og 3 ægsamlinger. 14 af klubbens medlemmer udstillede 23 dværge og 77 store dyr. Udstillingens dommer var Eskild Pedersen, Gunnar Sloth og Torben Blohm.   

Den første ordinære generalforsamling blev afholdt på LU den 4. december 2004. Den midlertidige bestyrelse blev genvalgt til ny bestyrelse, dog ønskede Jørgen Enevoldsen ikke at genopstille, i stedet blev Henrik Baymler valgt til bestyrelsen.

Den 1. marts 2005 var der 61 der modtog bladet.

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊